top of page

ENERGIATEHOKKUUS

lake-896191_1920
birch-trees-301918_1920.jpg
finland-198379_1280.jpg
tree-2459444_1920.jpg

Toteutamme ympäristöarvoja oman toimintamme sekä tuotteidemme kautta. Kehittämällä entistä energiatehokkaampia ratkaisuja olemme mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta. Tuotannossamme pyrimme jatkuvasti energiatehokkuuden parantamiseen valmistumenetelmien ja materiaalivalintojen kautta.

 

Teollisuuden prosesseissa, rakennuksissa sekä voimalaitoksissa muodostuu merkittävä määrä lämpöä, joka olisi mahdollista ottaa talteen ja hyödyntää. Usein ylijäämälämpöä ei kuitenkaan hyödynnetä, vaikka sillä säästettäisiin energiaa, ympäristöä ja rahaa.

 

Ekocoil valmistaa ja toimittaa vuosittain kymmeniä tuhansia levylämmönvaihtimia.  Esimerkkinä 30 000 lämmönvaihtimen lämmöntalteentotto mahdollistaa n.1 000 000 MWh energiansäästön vuodessa.  Tämä puolestaan tarkoittaa 30 000 tonnin vähennystä CO2 -päästöissä.

LAATU & YMPÄRISTÖ

Laatupolitiikka

ISO9001:2015 laatujärjestelmä

Ekocoil-konsernin liiketoimintastrategian toteutuminen edellyttää vahvaa ja jatkuvaa panostusta kaikkien toimintojen laatuun.  Sertifioitu laatujärjestelmämme täyttää standardissa ISO9001:2015 asetetut vaatimukset.

Laatujärjestelmä on paitsi laadun tae asiakkaille, myös tärkeä sisäinen työväline, jonka avulla voimme tarkkailla, kehittää ja parantaa toimintaamme. Työmme laatua testataan jatkuvasti tuotteidemme kautta, joita käytetään hyvinkin vaativissa olosuhteissa. Toimintamme perustuu joustavuudelle, luottamukselle ja kumppanuudelle. Optimoimme läpi koko toimitusketjun, jotta pystymme vastaamaan asiakkaan vaateisiin kaikilla osa-aluilla. Pyrimme ylläpitämään pitkäaikaisia sekä välittömiä asiakassuhteita. Valitsemme luotettavat yhteistyökumppanit sekä toimittajat ja odotamme myös heidän toiminnaltaan korkeaa laatua.

 

Laatupolitiikkan toteutumisen takeena ovat:

  • Konkreettiset, mitattavat ja koko organisaation yli ulottuvat laatutavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

  • Pätevä, kokenut ja sitoutunut henkilöstö sekä riittävät resurssit.

  • Pitkäaikaiset suhteet toimittajiin, joilta odotamme myös korkeatasoista laatua.

  • Joustavat ja tehokkaat tuotantotavat.

  • Jatkuva kehittyminen ja uuden oppiminen.

BV_Certification_ISO9001_pieni_edited.pn

Ympäristöpolitiikka

ISO14001:2015 ympäristöjärjestelmä

Ekocoil-konserni suunnittelee ja valmistaa useanlaisia ratkaisuja rakennusten ja teollisuuden energiatehokkuuden parantamiseen sekä lämmöntalteenottoon. Tavoitteenamme on tarjota asiakkailleen energiaa säästäviä, korkean hyötysuhteen ratkaisuja.

 

Otamme huomioon ympäristöarvot ja energiatehokkuuden jo laitteiden suunnitteluvaiheessa. Lisäksi pyrimme jatkuvasti parantamaan omien tuotantoprosessiemme energiatehokkuutta sekä minimoimaan materiaalihukkaa. Hyödynnämme nykyaikaisinta tuotantotekniikkaa energian säästämiseksi sekä teemme jatkuvaa tutkimustyötä löytääksemme uusia, energiatehokkaampia valmistusmateriaaleja. Toimipisteissämme kiinnitämme huomiota kiinteistön energiankulutukseen ja jätteiden käsittelyyn sekä kierrättämiseen. Edellytämme kumppaneiltamme vastuullista toimintaa niin yhteiskunnallisissa asioissa kuin ympäristön huomioon ottamisessa. Noudatamme ympäristöasioissa avoimuutta ja tiedotamme niistä aktiivisesti omalle henkilöstöllemme sekä muille sidosryhmille.

 

Voimassa olevan lainsäädännön ja -määräysten aktiivinen seuraaminen sekä noudattaminen ovat meille itsestäänselvyyksiä ja ympäristöjärjestelmämme vähimmäisvaatimus. Ympäristöjärjestelmän puitteissa arvioimme toimintamme ympäristöriskejä ja pyrimme ennaltaehkäisemään niitä. Tiedotamme ympäristönäkökohdista aktiivisesti koko henkilöstölle ja ohjaamme heitä ottamaan ne huomioon omissa työtehtävissään.

 

Seuraamme ympäristöpolitiikan toteutumista säännöllisesti ja teemme toimenpiteitä, joilla tähdätään ympäristöjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen.

BV_Certification_ISO14001_edited.png
bottom of page