top of page

KÄYTTÖKOHTEET

Rakennukset

Tuhansissa rakennuksissa jäähdytetään, lämmitetään sekä otetaan lämpöä talteen Ekocoilin tuotteilla. Ekocoilin lämmönvaihtimilla, pattereilla, nestejäähdyttimillä sekä lauhduttimilla on keskeinen rooli ostoskeskusten, kotitalouksien, toimistojen, kuivaamoiden ja urheiluhallien viihtyvyydessä sekä energiatehokkuudessa. Ekocoil on OEM-kumppani lukuisille alan yrityksille.

Jätkäsaari_Helsinki_Summer_2014.jpg
Voimalaitokset

Tarjoamme kestäviä tuotteita lyhyellä takaisinmaksuajalla eri energiamuotoja tuottaville voimalaitoksille. Tällaisissa ympäristöissä tuotteiden turvallisuus, kestävyys sekä energiatehokkuus ovat erityisen tärkeitä. Energiansäästötavoitteiden ja -säännösten kiristyessä talteenottolaitteiden kysyntä lisääntyy ja niillä voidaan merkittävistä edistää vähähiilisyyttä.

factory-1352544_1920 (1).jpg
Teollisuus

Ratkaisumme ottavat huomioon eri teollisuuden alojen tarpeet ja käyttövaatimukset. Tuotteemme pystytään mitoittamaan suurillekin kapasiteeteille ja ne kestävät pölyisiä tiloja, syövyttäviä nesteitä, hyvin alhaisia ja korkeita lämpötiloja sekä vaativia käyttöoloja. Käyttövarmuuden tulisi olla yksi tärkeimmistä valintakriteereistä teollisuuden tuotteita valittaessa ja on syytä kiinnittää huomiota niiden toimivuuteen vaikeissa olosuhteissa (runsas kuormitus, jäätymisvaara, korroosio).

hitsausta.jpg
Erikoisratkaisut

Monipuolisen ja joustavan tuotevalikoimamme ansiosta pystymme toimittamaan ratkaisuja monenlaisille aloille. Ekocoilin tuotteilla on lukuisia käyttökohteita esimerkiksi meriteollisuudessa, matkapuhelinverkoissa, elektronisissa näyttöpaneeleissa, palvelinsaleissa sekä muissa konejäähdytystiloissa.

cruise-ship-3484854_1920.jpg
Kaupankylmä

Ekocoilin ratkaisut varmistavat elintarviketeollisuudessa ja kaupoissa tuotteiden turvallisuutta, säilyvyyttä sekä tuoreutta ja näin auttavat näin pitämään huolen, että myös viranomaisten asettamat määräykset täyttyvät

tangerines-3105628_1920.jpg
Lämmitys

Eino Talsi Oy:n valmistamat ripaputkipatterit ovat tehokas ja persoonallinen ratkaisu suunniteltaessa tilojen lämmitystä. Persoonalliset patterit ovat muodoltaan ja väreiltään helposti sovitettavissa hyvinkin erikoisiin tiloihin ja vaatimuksiin ilman että kohteen arkkitehtuurisesta näkemyksestä joudutaan tinkimään.

 

Ripaputkipatterit sopivat erinomaisesti myös teollisuuden käyttöön.

ripaputki_gif.gif
bottom of page